آمادگی شورای عالی صلح برای گفتگو با طالبان

شورای عالی صلح می خواهد با طالبان گفتگو کند. چندی پیش رییس جمهور از طالبان خواسته بود که بیایند در افغانستان حزب سیاسی تشکیل دهند و حکومت افغانستان زمینه را برای آنها فراهم می کند، اما طالبان درخواست دولت افغانستان را رد کردند. اگر این پیشنهاد هم از سوی طالبان رد شود، دقیقا سوال که پیش میآید این خواهد بود که کجای کار می لنگد؟ حکومت وعده ۵۰ درصدی مشارکت طالبان در قدرت را زمانی می دهد که سهم ۵۰ درصدی ریاست اجراییه از سه سال و اندی به این سو، لادرک شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top