نبود همکاری باشندگان کابل با پلیس سبب افزایش جرم های جنایی شده است

ضعف همکاری باشندگان پایتخت با نیروهای امنیتی سبب افزایش جرم های جنایی در کابل شده است. سرپرست فرماندهی پولیس کابل با بیان این مطلب می گوید که همکاری مردم با پولیس در پایین ترین حد قرار دارد و این امر برای تامین امنیت و کاهش جرم های جنایی نگران کننده است.

در این اواخر جرم های جنایی در شهر کابل افزایش یافته است. قتل، اختطاف، سرقت مسلحانه از مواردی است که باشندگان پایتخت را سخت نگران کرده است. محمد داود امین سرپرست فرماندهی پولیس کابل نبود همکاری باشندگان پایتخت را با نیروهای پولیس از دلایل افزایش جرم های جنایی در کابل می داند.

در همین حال، افضل امان فرمانده عمومی گارنیزیون کابل می گوید که برای تامین امنیت و کاهش جرم های جنایی در پایتخت با چالش روبه رو اند. وی اما تاکید می کند که سر انجام بر این چالش ها فایق خواهند شد.

در همین حال، شماری از نهادهای مدنی با دادن دسته گل به سربازان از فداکاری آنان قدر دانی می کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که افزایش جرم های جنایی که به باور شاهدان بیشتر جرایم سازمان یافته و تنظیم شده است، باشندگان پایتخت را نگران کرده است و در شماری موارد نیروهای پولیس در کار جلوگیری از این جرم ها ناکام مانده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top