بازرگانان: ارگانهای امنیتی از محصولات داخلی استفاده نمی کنند

شماری از بازرگان و فروشندگان میوه های تازه در کابل، با انتقاد از حکومت می گویند که در اداره های دولتی به جای میوه های کشور از میوه های بیرونی استفاده می شود. به گفته این بازرگانان با مسدود شدن گذرگاه تورخم و عدم استفاده از میوه های داخلی در اداره های دولتی، بخشی از میوه های تازه فاسد خواهد شد.

رهبران حکومت وحدت ملی بارها بر استفاده از تولیدات داخلی از سوی اداره های دولتی تأکید کرده اند؛ اما به گفته بازرگانان، در حالی که میوه های کشور از کیفیت خوبی برخوردار است، ولی قراردادی های دولتی، از محصولات بیرونی استفاده می کنند.

حاجی اسدالله توخی یکی از بارزگانان و فروشندگان میوه می گوید اگر میوه های موجود آنان به فروش نرسد، فاسد خواهد شد. مشکل دیگر این بازرگانان بسته شدن گذرگاه تورخم است. آقای توخی می گوید که بازرگانان از طریق این گذرگاه میوه های خود را به پاکستان صادر می کردند؛ اما این گذرگاه از چندی به این طرف، از سوی حکومت پاکستان به روی بازرگانان افغانستان بسته شده است.

با این حال، خواجه مسافر قوقندی سخنگوی وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت می گوید که به تازگی گذرگاه تورخم دوباره به روی بازرگانان افغانستان باز شده است. او همچنان می افزاید که در حال حاضر قراردادی های دولتی از محصولات داخلی بیشتر خرید می کنند.

پاکستان از کشورهایی است که بخش عمده ای از میوه های تازه و خشک کشور به آن جا صادر می شود. از چند سال به این سو، پاکستان در فصل میوه گذرگاه تورخم را می بندد و یا هم محصول گمرگی را بر میوه های افغانستان افزایش می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top