چرا طالبان درخواست حکومت برای گفتگوهای صلح را رد کردند؟

به رغم انتظارها از نشست پروسه کابل، این نشست نیز ظاهرا بی نتیجه پایان یافت. رییس جمهو در این نشست، از طالبان خواست تا بیایند به عنوان یک جریان سیاسی کار کنند و حکومت افغانستان حاضر است با آنها بدون کدام پیش شرطی گفتگو کند. اما طالبان این خواست را نپذیرفتند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top