نقش کماندوهای ارتش ملی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود

وزارت دفاع ملی می گوید که نقش نیروهای کماندو و قوت های هوایی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود. سخنگوی این وزارت می گوید در عملیات نصرت که قرار است در بهار سال پیشرو آغاز شود، بخش عمده آنرا نیروهای کماندو با پشتبانی قوت های هوایی انجام خواهند داد.

همه ساله وزارت دفاع ملی با ختم شدن هر فصل برنامه های عملیاتی جدید خود را عملی می کند. بر اساس این برنامه ها نیروهای ارتش در هماهنگی با سایر ازگانهای امنیتی عملیات راه اندازی می کنند. وزارت دفاع ملی برای فصل بهار سال پیشرو نیز عملیاتی را تحت عنوان عملیات نصرت برنامه ریزی کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که در عملیات نصرت بیشترین عملیات را نیروهای کماندو با پشتبانی قوت های هوایی انجام خواهند داد. آقای وزیری می افزاید که در این عملیات بیشتر به ولایت های اولویت داده می شود که در تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند.

هر چند سال گذشته سال خونینی برای کشور بوده است اما سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که نیروهای امنیتی کشور تلفات سنگینی بر افراد وابسته به گروه های تروریستی وارد کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top