روند ثبت نام مهاجران بدون مدرک افغان در پاکستان تکمیل شده است

روند ثبت نام مهاجران افغانستان‌ در پاکستان که مدرک قانونی اقامت نداشتند، به پایان رسیده است.

روند ثبت نام مهاجران بدون مدرک افغانستان در پاکستان، در ماه اسد سال جاری خورشیدی آغاز شد و در پنجم ماه حوت سال روان به پایان رسیده است. حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به رسانه ها گفته است که این روند تحت نظارت کمیته مشترک افغانستان و پاکستان طی هفت ماه انجام شده است. به گفته آقای میاخیل، در این مدت نزدیک به نه صد هزار مهاجر بدون مدرک افغانستان در پاکستان ثبت نام شده اند.

بربنیاد گزارش کمتیه مشترک افغانستان و پاکستان دوصد و بیست هزار و یک صد و نود و شش خانواده مهاجر که تعداد شان به هشت صد و شصت و یک هزار و هفت صد و دو تن می ‌رسد ثبت نام شده اند. این مهاجران در ایالت ‌های خیبرپشتونخواه، بلوچستان، پنجاب و سند در بیست و یک مرکز ثبت شده اند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان می گوید که با تکمیل شدن این روند، برای مهاجران ثبت نام شده، کارت‌ های موقت اقامت نیز داده خواهد شد.

در حال حاضر، حدود یک میلیون و سه صد هزار مهاجر افغانستان با مدرک قانونی در پاکستان اقامت دارند. بربنیاد معلومات کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد، در کل نزدیک به دو میلیون و صد هزار مهاجر افغانستان در پاکستان زندگی می ‌کنند.

در همین حال، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در جریان سال روان خورشیدی، برای بیش از هفتاد هزار خانواده بیجا شده، کمک های فوری رسانده شده است. مهر خدا صبار رییس عمومی رسیدگی به بیجا شدگان وزارت مهاجرین به رسانه ها گفته است که امسال هفتاد و پنج هزار خانواده در نتیجه جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطق اصلی خود بیجا شده اند. به گفته آقا صبار، بیشتر بیجا شدگان از ولایت های ننگرهار، کندز، سرپل، ارزگان و هلمند بوده اند. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، با بهتر شدن وضعیت امنیتی، سیزده هزار از این خانواده ها دوباره به مناطق اصلی خود برگشته اند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top