رستمی: گزارش ها نشان می دهد که با خشک سالی روبرو نمی شویم

وزارت زراعت و مالداری می گوید که با وجود برفباری اندک در زمستان امسال، سال آینده خشکسالی نخواهد بود.

چند روز اندکی مانده به پایان فضل زمستان. ظاهرا امسال میزان برفباری نسبت به زمستان سال های پیش به مراتب اندک بوده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می گوید که با وجود کاهش میزان برفباری ها در زمستان امسال نسبت به زمستان های گذشته سال آینده کشور را خشکسال تهدید نخواهد کرد.

در افغانستان خشکسالی نه تنها برای کشاورزی ضرر می رساند بلکه دامداری نیز آسیب جدی می بیند. سخنگوی وزارت زارعت تاکید می کند که بیشترین بودجه توسعه ای سال مالی نود وهفت به ساخت و ساز کانال های آب و ذخیره گاه های آبی به مصرف خواهد رسید.

در حالی وزارت زراعت احتمال خشکسال بودن سال آینده خورشیدی را رد می کند که چندی پیش ریاست جمهوری در اعلامیه بانگرانی از نمودار شدن نشانه های خشک سالی از همه ای مردم کشور خواسته بود که برای ریزش برف و باران نماز طلب باران ادا کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top