گروه طالبان به پیام صلح حکومت افغانستان پاسخ رد داد

گروه طالبان فراخوان صلح حکومت در نشست دوم روند کابل را توطیه خوانده و رد کرده است. این گروه با نشر پیامی گفته است که هدف از فراخوان طالبان به صلح در نشست دوم روند کابل وارد کردن آن گروه به تسلیم شدن به حکومت افغانستان است.

رییس جمهورغنی روز چهارشنبه در نشست دوم روند کابل طرح صلح با گروه طالبان را بدون هیچ پیش شرطی ارایه کرد. آتش بس فوری، به رسمیت شناختن گروه طالبان به‌ عنوان حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون، آزاد سازی زندانیان گروه طالبان و بیرون کردن نام افراد کلیدی این گروه از فهرست سیاه از موارد است که در طرح حکومت برای صلح گنجانیده شده است. اما گروه طالبان در واکنش با طرح حکومت با نشر پیامی این طرح را توطیه و غیر منطقی خوانده و گفته است که حکومت در این طرح طالبان را به تسلیم شدن تشویق کرده است.

ریاست جمهوری همچنان گفته است که اگر طالبان خارج از آجندای حکومت پیشنهاد دارند می توانند در گفتگوهای صلح مطرح کنند. در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با تاکید بر این که صلح آرزوی مردم افغانستان می گوید که مردم افغانستان قاطعانه از خود دفاع می‌ کنند.

از سویی هم، شماری از  آگاهان می گویند که آمریکا در افغانستان بازی دوگانه دارد. امین الله امرخیل آگاه نظامی می گوید که اگر آمریکا می خواهد صلح در افغانستان تامین شود، بهتر است فشارها را بر پاکستان افزایش دهد و لانه های امن تروریستان را در خاک این کشور نابود کند.

در نامه گروه طالبان آمده است که هدف اصلی آمریکا در افغانستان دسترسی به معادن است نه مبارزه با هراس افگنی. در این پیام همچنان آمده است که افراد این گروه خواهان مذاکره با آمریکا نیستند، دست از جنگ بر نخواهند داشت و از دامه جنگ هم خسته نخواهند شد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top