نشست روند کابل و بررسی فرایند صلح با طالبان

به دنبال فروکشیدن خشم موقت آمریکا و افغانستان به طالبان پس از حملات خونین اخیر این گروه در کابل و ولایات کشور، از دو هفته به این سو، دوباره صلح ورد زبان مقام های دولت افغانستان شده است و امروز کابل میزبان دومین نشست روند کابل، با محوریت صلح افغانستان با طالبان بود که نمایندگان بیش از ۲۵ کشور و سازمان بین المللی در آن اشتراک کرده بودند.

محمد اشرف غنی رییس دولت وحدت ملی در آغاز گشایش دومین نشست روند کابل، با سر دادن نوای صلح و پیشنهادات مشخص به طالبان سخنرانی کرد. آقای غنی گفت، ما بدون هیچ پیش شرط طالبان را به عنوان حزب سیاسی به رسمیت می شناسیم، زندانیان شان را آزاد می کنیم، نام رهبران شان را از فهرست های سیاه پاک می کنیم و برای آنان گذرنامه صادر می کنیم، آنان در برابرش با ما آشتی کنند.

این در حالی ست که، دیروز برای دومین بار در یکماه طالبان طی اعلامیه یی خواهان آغاز گفت و گوهای صلح با حکومت آمریکا شدند و دفتر سیاسی شان در قطر را، طرف گفت و گوها معرفی کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top