دیدار وزیر امور خارجه کشور با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، پس از چاشت امروز با آقای رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیدار کرد.

دفتر سانه ای وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار وزیر امور خارجه موفقیت نشست دوم روند کابل را مدیون حضور گسترده شرکای بین‌المللی افغانستان خوانده و از تعهد دوامدار اتحادیه اروپا برای حمایت از افغانستان در عرصه صلح و سایر عرصه‌ها سپاسگزاری کرده است. همچنان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برگزاری نشست دوم روند کابل را موفقیت بزرگ خوانده و دیدگاه دولت افغانستان برای صلح را دیدگاهی واضح و قابل استقبال و حمایت جامعه جهانی خوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top