اشرف غنی خواستار به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حزب سیاسی شد

دومین نشست پروسه کابل که هم اکنون با حضور نمایندگان ۲۵ کشور و سه سازمان بین المللی درکابل جریان دارد. اشرف غنی در افتتاح نشست پروسه کابل گفت که طرحی برای انجام مذاکرات با طالبان ایجاد می‌شود که براساس آن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته خواهد شد. آقای غنی با ارائه طرح صلح، گفت: “برای پیشبرد صلح باید چوکات سیاسی ایجاد شود، آتش بس اعلام گردد، طالبان به حیث حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود و راه برای برگزاری انتخابات هموار شود؛ چوکات حقوقی وضع شود و قانون اساسی بازنگری شود، و برای رهایی زندانیان طالبان و کشیدن نام افراد این گروه از لیست سیاه راه‌های قانونی جستجو گردد”. این در حالی است که دو روز پیش گروه طالبان با انتشار اعلامیه‌ی خواستار انجام مذاکرات با امریکا شده است.

بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضوری آقایان غلام محی الدین منصف سناتور، علی اکبر جمشیدی آگاه سیاسی، داود اساس سناتور پیشین.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top