چرا طالبان آمریکا را طرف گفتگو می شناسد و نه حکومت افغانستان را؟

در حالی که تلاش های حکومت افغانستان به همکاری هم پیمانان بین المللی اش طی کم تر از یک دهه ی گذشته در راستای صلح با طالبان بی نتیجه بوده و صداهای صلح خواهانه از سوی طالبان همواره رد شده و با خون پاسخ داده شده اند، سرانجام چراغ طالبان آهسته آهسته سبز شده و برای دومین بار است که خواستار گفتگو با آمریکا می شوند. به دنبال تاکیدهای اخیر آمریکا بر جنگ با طالبان، این گروه چندی پیش در نامه یی از سنای آمریکا خواست دونالد ترامپ را به گفتگو با آنان آماده کند و به تازگی، در اعلامیه یی از آمریکا خواسته اند با دفتر سیاسی شان در قطر گفتگو کند و تاکید کرده اند جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. این در حالی ست که، حکومت افغانستان خودش را طرف صلح و جنگ و مدیر این جریان قلمداد می کند و قرار است فردا کابل میزبان دومین دور نشست روند کابل با محوریت صلح باشد، که گویی طرحی را هم حکومت و شورای صلح در آن پیشکش خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top