صلاح الدین ربانی: با آن گروه های صلح می کنیم که روابط خود را با شبکه های تروریستی بین المللی قطع کنند

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور می گوید تنها با آن گروه های مخالف مسلح دولت گفتگو خواهد شد که روابط خود را با شبکه های تروریستی بین المللی قطع کنند. آقای ربانی در دومین نشست روند کابل گفت که حضور نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی نشان دهنده حمایت قوی از موقف دولت افغانستان است.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در آغاز دومین نشست روند کابل، در باره ضرورت تأمین صلح در افغانستان، مبارزه جدی، پیگر و همگانی علیه گروه های تروریستی بین المللی و شبکه های جنایت کار بین المللی سخن گفت.

آقای ربانی با مهم خواندن تأمین صلح در افغانستان و اثرگزاری آن بر ثبات جهانی، از کشورهای منطقه و جهان خواست که از روند صلح افغانستان حمایت کنند و نیز در راستای مبارزه با گروه های هراس افگن جدیت به خرچ دهند.

وزیر خارجه کشور افزود: “روند گفتگوهای صلح باید به رهبری دولت افغانستان باشد. تأمین صلح در افغانستان بستگی دارد به حمایت کشورهای منطقه و جهان. علاوه بر حمایت از تلاش های صلح دائمی، ما تماس خود را با همسایگان و شرکای بین المللی خود برای تقویت همکاری دوجانبه و چندجانبه ضد تروریزم و مبارزه با مواد مخدر ادامه می دهیم.”

وزیر امور خارجه کشور بر یافتن راه حل سیاسی جنگ در افغانستان تأکید کرد و گفت صلح تنها با گروه های صورت خواهد گرفت که روابط خود را با شبکه های تروریستی بین المللی قطع کنند.

آقای ربانی افزود: “امیدواریم بتوانیم راه حل سیاسی برای تأمین صلح در افغانستان دریابیم. البته با گروه هایی که روابط خود را با شبکه های تروریستی بین المللی قطع می کنند. گروه هایی که رابطه خود را با این شبکه ها قطع نکنند و به خشونت ادامه دهند، توسط نظامیان افغانستان سرکوب خواهند شد.”

وزیر خارجه کشور با یاد آوری از حضور نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی در دومین نشست روند کابل گفت که این حضور نشان دهنده حمایت قوی از افغانستان است.

نوشته‌های مرتبط


Top