دومین نشست پروسه کابل چه پیامی برای طالبان خواهد؟

قرار است دومین نشست پروسه کابل، با هدف مبارزه مشترک علیه تروریسم و آرودن صلح در افغانستان، فردا به میزبانی حکومت وحدت ملی در کابل برگزار شود. نماینده های بیش از ۲۵ کشور و ۳ سازمان جهانی در این نشست شرکت خواهند کرد. در این نشست روی مبارزه مشترک علیه هراس افگنی و چگونه گی پیشبرد روند صلح حکومت افغانستان با طالبان بحث می شود. دور اول این نشست، ده پیش در کابل برگزار شده بود. در شانزنده سال گذشته، ده ها نشست در سطح منطقه ای و بین المللی در پیوند صلح افغانستان برگزار شده، اما این نشست ها بی هیچ نتیجه ای پایان یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top