تروریستان داعش یک مرد را در ولایت ننگرهار سنگسار کردند

تروریستان داعش یک مرد را در ولایت ننگرهار سنگسار کرده اند.

خبرنگاران محلی گزارش داده اند که این مرد در ساحه “تنگی وزیر” ولایت ننگرهار سنگسار شده است. ادعا شده که این مرد متأهل بود و از بهر داشتن روابط نامشروع توسط تروریستان داعش سنگسار شده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top