اشرف غنی: طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند

دومین نشست روند کابل امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رییس جمهورغنی در این نشست راهکار گفتگوهای صلح را با طالبان اعلام کرد. آقای غنی، ایجاد دفتر مذاکرات طالبان را در هر کشور دیگری می پذیرد و تاکید می کند که با صدور گذرنامه به رهبری طالبان، برگشت خانواده های آنان به کشور و دسترسی شان به رسانه ها موافق است.

دور دوم نشست روند کابل در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست نماینده های بیست و پنج کشور و سه سازمان بین المللی حضور داشتند. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این نشست بین المللی راهکار گفتگوهای صلح با طالبان را اعلام کرد.

آتش بس و شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، وضع شدن چوکات حقوقی برای گفتگوهای صلح، به رسمیت شناختن دولت افغانستان ازسوی طالبان، تامین امنیت جان مقام های طالبان پس از روی آوردن به صلح، سهم دادن شان به پروژه های اقتصادی و مدنظر گرفتن پیشنهادات شان از بخش های مهم راهکار تازه اعلام شده گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان گفته می شود.

رییس جمهوری کشور در بعد بین المللی ایجاد دفتر مذاکرات طالبان را در هرکشور دیگری می پذیر و می گوید که حکومت افغانستان موافق است که برای رهبری طالبان پاسپورت داده شود و همچنان طالبان می توانند به رسانه ها دست رسی داشته باشند.

همچنان ریاست جمهوری دربخشی از راهکار گفتگوهای صلح از رهبری شورای عالی صلح خواسته است که هیأت مذاکره کننده با طالبان را مشخص کند که در آن نمایندگان حکومت، زنان و جامعه مدنی حضور داشته باشند. محمد اشرف غنی یک بار دیگر می گوید که آماده است با پاکستان در باره به میز مذاکره کشاندن طالبان از آدرس دو دولت مستقل باهم گفتگو کند.

در همین حال، یوسف کالا معاون رییس جمهوری کشور اندونیزیا که در این نشست حضور داشت تعهد کرد که کشورش در تامین ثبات و رسیدن به صلح افغانستان را به گونه جدی همکاری می کند.

آقای کالا می افزاید: “من یک بار دیگر از نشانی دولت اندونیزیا وعده می دهم که افغانستان را در رسیدن به ثبات دایمی و صلح پایدار همکاری می کنیم. ماتجربه صلح را داریم. در گفتگوهای صلح دید هرفرد مردم افغانستان در نظر گرفته شود.”

در حالی دولت افغانستان راهکار گفتگوهای صلح با مخالفان را اعلام می کند که هنوز معلوم نیست واکنش طالبان در پیوند به این راهکار چه خواهد بود. آیا گروه طالبان آماده خواهد شد که به گفتگوهای صلح روی بیاورند.

نوشته‌های مرتبط


Top