گروه طالبان خواستار مذاکرات مستقیم با آمریکا شد

گروه طالبان گفته که آماده گفتگو با آمریکا است. این گروه طی پیامی از مقام های آمریکایی خواسته است که برای حل صلح آمیز وضعیت در افغانستان با دفتر سیاسی این گروه گفتگوهای رو در رو صورت گیرد.

پس از آنکه الیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا در آمور آسیای جنوبی و مرکزی گفت که هنوز دروازه های صلح به روی گروه طالبان باز است، این گروه با نشر پیامی گفته است که آماده گفتگو با آمریکا است. گروه طالبان در این پیام از مقام های آمریکایی خواسته است که برای حل صلح آمیز وضعیت افغانستان با دفتر سیاسی این گروه رو در رو گفتگو کند. آمریکا این خواست گروه طالبان را رد کرده و گفته است که بهتر است گروه طالبان با حکومت افغانستان صلح کند.

درهمین حال، سید اکرام طاهری رییس مطبوعات شورای عالی صلح می گوید که گروه طالبان آدرس را اشتبا رفته اند و یگانه راه، گفتگوهای صلح بین الافغانی است و هیچ روند صلح بدون رهبری افغانستانی ها نتیجه نخواهد داد.

قرار است در پیوند به چگونگی تامین صلح در کشور روز چهارشنبه نشست دوم روند کابل، در کابل برگزار شود. در این نشست نمایندگان بلند پایه بیست و پنچ کشور و چندین سازمان بین المللی و منطقه ای اشتراک خواهند کرد. قرار است در این نشست رییس جمهورغنی طرح پیشبرد گفتگوهای صلح را ارایه کند.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند گروه طالبان در گذشته نشان داده اند که به هیچ طرحی صلح مردم افغانستان تمکین ندارند. سید ناصر موسوی آگاه سیاسی می گوید یکی از راه های که می تواند گروه طالبان را به گفتگوهای صلح بکشاند، اعمال فشارهای نظامی در میدان های نبرد است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا و فرمانده ارشد نظامی آمریکا گفته اند که گروه طالبان دو گزینه دارد یا به روند صلح یکجا شوند و یا هم در میدان های جنگ سرکوب خواهند شد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top