عبدالله: سرعت ماین پاکی در افغانستان امیدوار کننده است

رییس اجرایی حکومت ‌در همایش تعهد برای عملی‌ساختن کنوانسیون منع استفاده از ماین‌های ضد پرسونل سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. داکتر عبدالله رییس اجرایی در این نشست با استقبال از همکاری‌ جامعه جهانی در پیوستن به کنوانسیون منع استفاده از ماین‌های ضد پرسونل سرعت ماین پاکی در افغانستان را در ده سال گذشته امیدوارکننده خوانده است.

رییس اجرایی حکومت تاکید کرده است که افغانستان متعهد است تا سال ۲۰۲۳ کشور را از وجود ماین پاک کند. وی افزوده است: “افغانستان متعهد شده است تا سال ۲۰۲۳ افغانستان را از وجود ماین پاک کند. پاک کردن ماین‌های ضدپرسونل، کنارجاده ‌ای و دیگر انواع مواد منفجره‌ که توسط گروه‌های دهشت‌افگن چون طالبان و داعش استفاده می‌گردد از چالش‌های جدی فراراه حکومت افغانستان است.” رییس اجرایی همچنان میزان تلفات ناشی از ماین ‌های کنارجاده‌ ای، در افغانستان را چشم‌گیر خوانده است. آقای عبدالله همچنان از جامعه جهانی خواسته است که از تمام راه‌ های قانونی برای ممنوعیت ماین‌ ها استفاده کند و به محاکمه تهیه ‌کنندگان، تولیدکنندگان و فراهم‌ سازندگان ماین ‌ها به اساس قانون بین‌ الملل اقدام کند.

نوشته‌های مرتبط


Top