استاد عطا محمد نور: در برابر ارگ عقب نمی نشینیم

در حالی که از چندی به این سو مذاکرات میان نمایندگان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری به چندمین بنبستش خورده و متوقف است، عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی از جایگاه والی بلخ و منتقد سرسخت حکومت، با اقشار گوناگونی از جامعه به نشست ها و دیدارهایش ادامه می دهد. دیروز بلخ میزبان نشست مشورتی عطامحمدنور با نخبگان بود، که در پایان این نشست اعضای آن در یک جمع بندی، به ادامه ی ایستادگی آقای نور در برابر ارگ، افزایش فشار بر حکومت، اجرایی شدن توافق نامه ی حکومت وحدت ملی و مواد مورد مذاکره ی جمعیت و حکومت تاکید کردند. این در حالی ست که، راهپیمایی های گسترده یی که عطامحمدنور از آن در چندین ولایت خبر داده بود، به خواست جامعه ی جهانی و به بهانه ی نشست روند کابل و جشن نوروز، تا فرصت مناسب به تعویق افتاده است. پس این رو در رویی به کجا خواهد انجامید؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top