موقف تازه آمریکا در باره گفتگو های صلح با طالبان

ایالات متحده امریکا گفته است، هنوز دروازه های گفتگو به روی طالبان باز است. این گفته ها در حالی مطرح می شوند که چندی پیش امریکا اعلام کرده بود، با طالبان دیگر گفتگو نمی کند. هم زمان با این، حکومت افغانستان نیز خلاف گفته های قبلی اش اعلام کرده که گزینه صلح همیشه روی میز دولت است. حکومت افغانستان به این باور است که در کنار حملات هوای و تهاجمی در برابر هراس افگنان، گزینه گفتگو با طالبان را روی میز دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top