برگزاری انتخابات پارلمانی به تامین بودجه مشروط شد

کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای های ولسوالی را به تامین بودجه مشروط کرده است. در یک اعلامیه ای کمیسیون انتخابات آمده است که این کمیسیون متعهد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال آینده است؛ اما باید بودجه برگزاری انتخابات آماده شود.

روز شنبه همین هفته شماری از احزاب و جریان های سیاسی خواستار برگزاری انتخابات تا خزان سال آینده شدند و همچنان بر تغییر نظام انتخاباتی تأکید کردند. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این خواست احزاب و جریان های سیاسی در اعلامیه ای گفته است که این نهاد متعهد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‏ در سال آینده خورشیدی است؛ مشروط بر این که بودجه مورد ضرورت این روند در زمان معین آن فراهم و امنیت روند انتخابات تأمین شود.

این کمیسیون تأکید کرده است که خواست احزاب و جریان های سیاسی را در بیشتر موارد پذیرفته است.

در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است: “کمیسیون با اعتقاد و باورمندی کامل به نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات میکانیزم مشورت دوامدار با جوانب ذیدخل انتخابات را از طریق برگزاری نشست های ملی انتخابات ایجاد نموده و از معرفی نمایندگان دایمی آنها به کمیسیون استقبال می ‏نماید تا آنها بتوانند از امور مربوط به انتخابات آگاهی حاصل کنند.”

تغییر نظام انتخاباتی از رأی واحد غیر قابل انتقال و به رأی قابل انتقال از مهمترین خواست های احزاب و جریان های سیاسی است. در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفته شده است که تغییر نظام انتخاباتی، انتخابات سال آینده را با تأخیر مواجه خواهد کرد.

در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است: “تغییر نظام انتخاباتی در این برهه حساس آمادگی ‏ها برای انتخابات پیش ‏رو را به شدت متأثر ساخته و امکان آن می ‏رود که برگزاری انتخابات در یکهزار و سه صد و نود و هفت را با تأخیر مواجه سازد.”

پیش از این شانزدهم سرطان سال آینده خورشیدی روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اعلام شده است؛ اما انتظار می رود این انتخابات با تأخیر برگزار شود. شماری از احزاب و جریان های سیاسی تأکید کرده اند که باید این انتخابات تا ماه میزان سال آینده برگزار شود.

نوشته‌های مرتبط


Top