شانزده تن به شمول شش پلیس در پیوند به شلیک های هوایی بازداشت شدند

وزارت امور داخله از بازداشت شانزده تن در پیوند به شلیک های هوایی شب شنبه در کابل خبر می دهد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که از میان افراد بازداشت شده شش تن آنان پلیس بوده اند که از بهر خوشحالی پیروزی شماری از ورزشکاران دست به شلیک زده اند.

شنبه شب آسمان کابل پس از آن با شلیک گلوله ها روشن شد که باز محمد مبارز و احمد ولی هوتک با براندازی حریفانشان، پرچم سه رنگ کشور را به اهتراز آوردند. اما شلیک های هوایی پس از پیروزی نگرانی مردم را برانگیخت. ویس احمد برمک وزیر امور داخله می گوید که شانزده تن به شمول شش پلیس در پیوند به شلیک های شادیانه بازداشت شده اند. بازداشت شدگان وابسته به مقام های حکومتی بوده اند.

وزیر امور داخله وضعیت بحرانی کنونی را میراث سال های پیش می داند و می گوید که در حکومت های پیشین به افراد و اشخاص در بیرون نظام اسلحه های سبک و سنگین توزیع شده است. آقای برمک عامل اصلی افزایش جنگ افزار در نزد افراد و شلیک های خود سر در کابل را کم کاری حکومت پیشین می داند.

وزیر امور داخله همکاری مردم با نیرو های امنیتی را مهم می داند، اما پایتخت نشینان از دستگیری افراد مسلح غیر مسوول استقبال می کنند.

این نخستین بار نیست که شماری از شهروندان برای تجلیل از پیروزی ورزشکاران دست به شلیک می زنند. پیش از این شماری از پایتخت نشینان از بهر پیروزی تیم ملی کرکت دست به شلیک های هوایی زده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top