دیدار صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور با سفیر هالند مقیم کابل

صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور، شب گذشته در اقامتگاهش با جیوفری وان لیوون سفیر کشور شاهی هالند دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار پیرامون دیدگاه افغانستان در مورد پیش نویس قطعه نامه تمدید ماموریت سالانه یوناما در افغانستان که قرار است ماه آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسد، بحث و گفتگو شده است. مسوده نخست این قطعنامه، امسال از جانب کشور شاهی هالند آماده و در اختیار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و نمایندگی های دایمی سایر کشورهای ذیدخل قرار گرفته و مذاکرات روی آن در سطح تخنیکی آغاز شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top