تاکید استاد عطا محمد نور والی بلخ بر تغییر نظام سیاسی در کشور

استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ بر تغییر نظام سیاسی کشور تاکید می کند. استاد عطا محمد نور می گوید که نظام متمرکز کنونی نمی تواند پاسخ گوی نیازمندی های مردم و کثرت گرایی قومی باشد و باید به صدارتی تغییر کند.

بیش از دوماه از تصمیم ارگ در باره کنار رفتن استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستا و والی بلخ می گذرد. استاد عطا محمد نور از نخستین روز مخالفت اش را با تصمیم ارگ اعلام کرد و تا این دم بر کرسی ولایت بلخ باقی مانده است. برای حل تنش های ارگ و بلخ شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی با نمایندگان ارگ گفتگو کردند، اما گفته می شود که بخشی از خواست های جمعیت اسلامی از سوی ارگ پذیرفته نشده است. والی بلخ در “گفتمان ملی مشورتی با نخبه ها”در بلخ گفت: تازمانی که خواست های جمعیت اسلامی از سوی ارگ پذیرفته نشود، از خواست هایش عقب نشنی نمی کند.

والی بلخ با تاکید بر تغییر نظام سیاسی کشور می گوید که نظام متمرکز کنونی نمی تواند پاسخ گوی کثرت گرایی قومی در کشور باشد و باید این نظام به صدرارتی تغییر کند. او همچنان تمام جنجال های کنونی را به متمرکز بودن نظام سیاسی ربط می دهد.

استاد عطا محمد نور همچنان یکبار دیگر شماری از مقام های امنیتی را متهم کرد که پول های عملیاتی را به جای مبارزه علیه هراس افگنی در مورد ناامن سازی ولایت بلخ به مصرف می رسانند.

اکنون که بیش از دوماه از آغاز جنجال میان ارگ و بلخ می گذرد، تاکنون رهبری حکومت در باره قضیه بلخ به گونه واضح موضع گیری نکرده اند. هنوز روشن نیست که این مشکل تا چه زمانی حل خواهد شد. هرچند والی بلخ گفته بود که اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، تا پایان کار حکومت وحدت ملی به عنوان والی بلخ باقی خواهد ماند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top