نگرانی رییس جمهورغنی از غصب جایدادهای مردم

رییس جمهورغنی در مراسم توزیع قباله های شرعی به ملکان جایدادها در ولایت هرات، از موجودیت حلقات فاسد در درون نظام نگرانی کرده است. آقای غنی گفته است که هم اکنون حلقه های مشخص در داخل نظام تلاش دارند تا جایداد های مردم را غضب کنند.

همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی در بخش هایی از کشور، باشندگان هرات طلایی ترین روزها را سپری می کنند. از گشایش پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان”تاپی” تا آغاز روند توزیع قباله های شرعی به ملکیت های مردم. آصف رحیمی والی ولایت هرات می گوید که در آغاز این روند، نخست به پنجصد تن قباله شرعی ملکیت توزیع می شود.

جواد پیکار رییس اداره ارضی می گوید که این برنامه به هدف جلوگیری از غضب زمین و مصوون سازی جایدادهای باشندگان هرات آغاز شده است. به گفته رییس اداره اراضی کشور، تاکنون این اداره توانسته است در هشت ولایت چهارصد هزار خانه را ثبت و بر مالکان آن قباله شرعی توزیع کند.

در همین حال، محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در این مراسم از موجودیت حلقات فاسد در درون نظام نگرانی می کند. آقای غنی می گوید که هم اکنون حلقه های مشخص در داخل نظام تلاش دارند تا جایداد های مردم را غضب کنند.

مسوولان اداره اراضی کشور می گویند که بر بنیاد طرح سه ساله این اداره تا پایان سال دو هزارو بیست نزدیک به یک میلیون خانه را در سراسر کشور اسناد قانونی توزیع می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top