احزاب سیاسی خواستار برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان تا اول ماه میزان سال آینده شدند

بیست حزب و جریان سیاسی از حکومت می خواهند که تا اوایل ماه میزان/مهر سال آینده انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. احزاب سیاسی می گویند که برای جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، آرای احزاب و ایتلاف ها در هر حوزه در درون لیست قابل انتقال باشد.

 (روز شنبه ۵ حوت/بهمن) در کابل بیست حزب و جریان سیاسی گردهم آمدند و طی اعلامیه ای خواست های خود را از حکومت مطرح کردند. این احزاب سیاسی در اعلامیه ای مشترک که از سوی نمایندگان شان به خوانش گرفته شد، از حکومت خواستند که تا اوایل ماه میزان/مهر سال آینده خورشیدی انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار کند.

داکتر محی الدین مهدری نماینده حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که برای جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، آرای احزاب و جریان های سیاسی در هرحوزه در درون لیست قابل انتقال باشد. آقای مهدی همچنان می گوید که از مهاجران گرفته تا کسانی که در مناطق ناامن زندگی می کنند باید زمینه استفاده از حق رای شان فراهم شود.

برای تکرار نشدن از تجربه تلخ انتخابات های گذشته، احزاب سیاسی می گویند که باید جریان های سیاسی روند انتخابات را نظارت کنند. از سرگیری بررسی های مراکز رای دهی و فراهم کردن زمینه یکسان برای نامزد شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب از دیگر خواست جریان های سیاسی است.

جریان های سیاسی همچنان از حکومت وجامعه جهانی می خواهند که هرچه زود تر در زمینه تطبیق خواست آنان اقدام کند. آنان هشدار می دهند که اگر به خواست هایشان توجه نشود، برای تحقق خواست های خود از تمامی حقوق مدنی استفاده خواهند کرد.

در حالی بیست حزب و جریان سیاسی در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان برای حکومت ضرب الاجل تعین می کنند که پیش از این حکومت وعده داده است که در شانزدهم ماه سرطان سال سیزده نود و هفت خورشیدی انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را برگزار می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top