تاکید یک سازمان بین المللی بر توقف اخراج پناهجویان افغان از آلمان

یک سازمان بین ‌المللی خواستار توقف اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان شده است. به گزارش دویچه وی له، سازمان داکتران بین‌ المللی برای جلوگیری از جنگ هسته ایخواستار توقف اخراج مهاجران افغانستان از آلمان شده است.

شام سه شنبه هفته گذشته چهارده تن از پناهجویان رد شده افغانستان از شهر مونشن به کابل فرستاده شدند. بر اساس معلومات وزارت داخله ایالت بایرن در میان این چهارده نفر، شش مجرم و سه مردی که در تشخیص هویت خود با ادارات آلمانی همکاری نکرده بودند، شامل بودند. علاوه بر این، یک پناهجوی دیگر افغانستان که به عنوان فرد خطر آفرین شناخته شده است، نیز به افغانستان برگردانده شده است.

شارلوته کونراد، یکی از اعضای رهبری سازمان “داکتران بین‌ المللی برای جلوگیری از جنگ هسته ای” در شهر برلین آلمان روز پنجشنبه گذشته گفته است که وقت آن فرا رسیده تا وزارات خارجه آلمان وضعیت فاجعه بار در افغانستان را در نظر گیرد. او در ادامه گفته است که پناهجویان کشورهای در حال جنگ نباید اخراج شوند.

این سازمان متشکل از گروه ‌های داکتران از شصت و سه کشور است و متشکل از داکتران، دانشجویان طب و کارمندان صحی است. این سازمان در سال یک هزار و نه صد و هشتاد و پنج جایزه نوبل صلح را گرفته بود.

اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان به دلیل ناامنی و جنگ در کشور، در داخل آلمان بسیار بحث برانگیز است.

نوشته‌های مرتبط


Top