اشرف غنی: افغانستان از هیچ اقدامی برای عملی شدن پروژه تاپی دریغ نمی کند

کار عملی خط لوله انتقال گاز تاپی در ترکمنستان و ولایت هرات گشایش یافت. در مراسم گشایش این پروژه رییس جمهور غنی گفت که افغانستان از هیچ اقدامی برای عملی شدن این پروژه دریغ نمی کند.

سر انجام کار عملی خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان تاپی بعد از گذشت بیست و سه سال انتظار با حضور رییس جمهور غنی، رییس جمهور ترکمنستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امورخارجه هند گشایش یافت. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور هنگام افتتاح این پروژه گفت: افغانسان از تمام امکانات برای عملی شدن این پروژه استفاده می کند.

آقای غنی افزود که سیاست های برد برد در منطقه به نفع همه است و سبب تامین امنیت و ثبات در منطقه می شود.

در همین حال، قربان علی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان دراین محفل به همکاری های بیشتر با افغانستان تاکید کرد. آقای محمدوف گفت که همکاری کشور های منطقه سبب رفاه مردمان این کشورها خواهد شد.

رییس جمهوری ترکمنستان افزود: “ما به همکاری های خود در منطقه به ویژه در افغانستان ادامه می دهیم. همکاری های اقتصادی منطقوی سبب رشد و توسعه منطقه ای می شود و برای تامین امنیت منطقه موثر است. باید این همکاری ها گسترش یابد.”

ازسوی هم، نخست وزیر پاکستان در این محفل گفت که پروژه تاپی نقش اساسی برای پاکستان دارد که با عملی شدن آن مشکلات نبود انرژی در جنوب آسیا کاهش می یابد و در رشد اقتصادی منطقه به ویژه افغانستان، هند پاکستان و ترکمنستان موثر است.

وزیر دولت در امور خارجه هند نیز دراین محفل سخنرانی کرد. آقای گفت: “تاپی نه تنها در رشد اقتصادی منطقه بلکه در تامین امنیت و ثبات منطقه موثر است. ما خواهان همکاری های بیشتر منطقه ای استیم و باید این همکاری ها افزایش یابد.”

پروژه تاپی با درازای ۱۸۱۴ کیلومتر ساخته می شود. از این میان ۸۱۶ کیلو متر آن از خاک افغانستان عبور می کند. قرار است کار این پروژه تا سال ۲۰۱۹ میلادی تکمیل شود.

نوشته‌های مرتبط


Top