صلاح الدین ربانی: قیام سوم حوت مردم کابل علیه رژیم کمونیستی وقت نقطه عطف در تاریخ کشور است

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی به مناسبت سوم حوت، قیام مردم کابل در برابر رژیم کمونیستی وقت، از این روز به عنوان نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور یاد کرده است.

در پیام آقای ربانی آمده است که این حوادث مهم تاریخ می آموزاند که مردم افغانستان به همان پیمانه ای که در برابر اصول و ارزش های اعتقادی خویش حساس اند، از استبداد خویی و تحمیل خواسته فرد و گروهی با اجبار بر همگان نیز نفرت دارند. در این پیام همچنان آمده است که سرکوب وحشیانه اعتراض مدنی در پایتخت، ماهیت رژیم کمونیستی و نیروهای اشغالگر را واضح و انگیزه آن ها برای پاسداری از استقلال، آزادی و ارزش های اعتقادی شان را به باور راسخ بدل کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top