شبه نظامیان کرد از ورود جنگجویان طرفدار حکومت سوریه به عفرین خبر می دهند

شبه نظامیان عمده کُرد گفته اند که جنگجویان طرفدار حکومت سوریه داخل منطقه شمالی عفرین این کشور شده اند. بنابر اعلام شبه نظامیان کرد این نیروها در امتداد مرز با ترکیه جابجا می شوند و در برابر قوای ترکیه از سرحدات کشور دفاع می کنند.

گروه کُردی به نام “واحدهای حفاظت مردم” دیروز گفت که حکومت سوریه واحد‌های نظامی را به عفرین فرستاده است. ازسوی هم رسانه های سوریه خبر می دهند که نیروهای ترکیه بر قوای دولت سوریه در عفرین به فیر توپخانه پرداخته اند. براساس گزارش ها عساکر ترکیه و شورشیان سوریه از حمایت انقره برخوردار اند و از یک ماه به اینسو بر ضد شبه نظامیان کُرد می جنگند. ترکیه متعهد است تا عفرین را از وجود واحدهای حفاظت مردم یا وای جی پی، تصفیه کند اما ترکیه گروه واحد‌های حفاظت مردم کُرد را گروه تروریستی می داند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top