خلیلی: در باره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان تفاوت دیدگاه وجود دارد

رییس شورای عالی صلح می گوید که در باره چگونگی گفتگوهای صلح در کشور تفاوت دیدگاه وجود دارد. محمد کریم خلیلی همچنان می افزاید که شماری از افراد در صدد تخریب روند گفتگو های صلح نیز استند.

چهارمین نشست ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، فرماندهان پیشین جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی در کابل برگزار شد. محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید که در باره چگونگی گفتگوهای صلح در کشور تفاوت دیدگاه وجود دارد و شماری از افراد در صدد تخریب روند گفتگو های صلح نیز استند. آقای خلیلی تاکید می کند که طالبان با ادامه دادن به جنگ به پیروزی دست نخواهد یافت.

در همین حال، محمد اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که گروه طالبان در آمدن صلح به کشور صادق نیست.

در رابطه به چگونگی وضعیت امنیتی به ویژه آمدن صلح در کشور نشستی در مسکو برگزار شده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح می گوید که خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان در این نشست اشتراک کرده است اما به نمایندگی از افغانستان در این نشست کسی حضور ندارد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که قرار است نشست دوم کابل تا یک هفته دیگر با اشتراک نمایندگان بیش از بیست کشور در کابل برگزار شود. رییس جمهورغنی گفته است که طرح چگونگی گفتگو با طالبان را در این نشست ارایه می کند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top