انتقاد تند احمد ضیا مسعود از خودکامگی های ارگ ریاست جمهوری

شماری از سیاسیون کشور ارگ ریاست جمهوری را متهم می کنند که در برابر تعهدات داده شده خود به مردم ناکام مانده است. احمدضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که چهره های اقتدار گرا و مستبد در برابر قانون اساسی قرار گرفته اند و نمی گذارند تا حکومت توافقی کنونی پایان یابد.

حکومت وحدت ملی برایند آرای مردمی نبوده و تنها بر اساس موافقتنامه ای سیاسی شکل گرفته است. بر اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی کشور، نود و سه روز از میعاد قانونی حکومت وحدت ملی باقیمانده است و اما هنوزسران حکومت کنونی اراده ای برای تشکیل حکومت برخاسته از ارای مردمی ندارند.

(روز دو شنبه ۳۰ دلو/بهمن) شماری از فعالان مدنی، سیاسیون و حقوقدانان در کابل گرد هم آمدند و از سران حکومت در ارگ ریاست جمهوری به تندی انتقاد کردند. احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی افغانستان ارگ ریاست جمهوری را متهم می کند که در برابر تعهدات داده شده خود به مردم ناکام مانده است. معاون جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که چهره های اقتدار گرا و مستبد ارگ ریاست جمهوری در برابر قانون اساسی قرار گرفته اند و نمی گذارند تا حکومت توافقی کنونی پایان یابد. به گفته آقای مسعود، حکومت وحدت ملی بی کاره ترین حکومت در تاریخ کشور است.

درهمین حال، فضل احمد معنوی آگاه سیاسی می گوید که راه حل بحران کنونی در کشور و پایان دادن به تنش ها میان کابل و بلخ احترام به قانون اساسی کشور

پس از موج اعتراضات مردمی مبنی بر دستبرد در انتخابات سال ۱۳۹۳ حکومت وحدت ملی با پا درمیان وزیر پیشین امور خارجه آمریکا شکل گرفت اما اکنون که مدتی کمی به ختم حکومت وحدت ملی باقی مانده است هنوز نشانه ای از عزم سران حکومت برای برگزاری انتخابات دیده نمی شود.

نوشته‌های مرتبط


Top