ائتلاف ملی نجات افغانستان: ارگ هویت یک قوم را بر سایر اقوام تحمیل نکند

ائتلاف ملی نجات افغانستان می گوید که توزیع شناسنامه های الکترونیک بدون درنظر داشت هویت مردم افغانستان، بحران آفرین خواهد بود. به باور این جریان سیاسی، تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر سبب رو در رو شدن مردم خواهد شد.

واکنش ها نسبت به درج هویت افغان بعنوان هویت ملی در شناسنامه های الکترونیک یک بار دیگر داغ شده است. ریاست جمهوری اعلام کرده است که روند توزیع شناسنامه های الکترونیک به زودی آغاز خواهد شد. حکومت قصد دارد شناسنامه های الکترونیک را بر اساس قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس توزیع کند. به اساس این قانون برای تمام شهروندان کشور، واژه افغان اطلاق خواهد شد. منتقدان می گویند که واژه افغان متعلق به قوم خاصی است و نباید هویت قومی دیگر اقوام نادیده گرفته شود.

محی الدین مهدی عضو ائتلاف ملی نجات افغانستان می گوید در صورت توزیع شناسنامه های الکترونیک بدون در نظر داشت دیدگاه عموم شهروندان کشور، افغانستان به بحران خواهد رفت و مسوولیت این بحران به دوش رییس جمهورغنی است.

درهمین حال، بشیر احمد تینج عضو دیگر ائتلاف ملی نجات افغانستان می گوید در صورت تحمیل یک هویت قومی بر کل شهروندان کشور، جریان های سیاسی از جمله ائتلاف مل نجات افغانستان بی تفاوت نخواهند نشست.

این در حالیست که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان نیز با توزیع شناسنامه های الکترونیک بر اساس قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس مخالف استند. به باور آنان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهورغنی یک عمل فرا قانونی است.

نوشته‌های مرتبط


Top