وزیری: افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت کندز سرکوب شده اند

سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که عملیات زمستانی نیروهای امنیتی در برابر گروه های تروریستی در کشور موفق بوده است. دولت وزیری می گوید که در پی انجام این عملیات ها تلفات سنگینی بر هراس افگنان وارد شده است.

از آغاز عملیات زمستانی نظامیان کشور برضد گروه های تروریستی دو ماه می گذرد. هنوزهم بیشتر از ده ولسوالی در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارد. سخنگوی وزارت دفاع می گوید که عملیات زمستانی نیروهای امنیتی در برابر گروه های تروریستی در کشور موفق بوده و درپی انجام این عملیات ها تلفات سنگینی بر هراس افگنان وارد شده است.

سخنگوی وزارت دفاع ملی می افزاید که گروه های تروریستی در شمال کشور به ویژه در ولایت کندز از سوی نظامیان کشور سرکوب شده اند. آقای وزیری تاکید می کند که عملیات واپس گیری ولسوالی های که در کتنرول افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارد، تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.

درحالی سخنگوی وزارت دفاع ملی از شکست افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت های شمال کشور سخن می گوید که افراد وابسته به این گروه طی دوماه گذشته علیه نظامیان کشور جنگیده اند. همچنان باشندگان ولایت های شمال از افزایش ناامنی ها در بخش هایی این ولایت به ویژه در بهار پیشرو نگرانی می کنند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top