محقق: تحمیل هویت یک قوم بالای دیگر اقوام قابل قبول نیست

معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که تحمیل هویت یک قوم بالای اقوام دیگر کشور قابل قبول نیست. محمد محقق می گوید که اگر ارگ ریاست جمهوری هویت یک قوم را بالای دیگر اقوام تحمیل کند، کشور به بحران خواهد رفت.

کانون اصلاحات از بیست و نهمین سالروز اخراج قشون سرخ شوروی پیشین از افغانستان طی همایشی گرامیداشت کرد. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری با حمایت از استاد عطا محمد نور والی بلخ می گوید که حکومت باید انتخابات را به موقع برگزار کند. آقای قانونی از حکومت و کمیسیون انتخابات می خواهد که تاریخ برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهورى را هر چه زودتر اعلام کند.

درهمین حال، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در ادامه واکنش ها به آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک می گوید که تحمیل هویت یک قوم بالای اقوام دیگر قابل قبول نیست. آقای محقق هشدار می دهد که اگر ارگ ریاست جمهوری هویت یک قوم را بالای دیگر اقوام کشور تحمیل کند، کشور به بحران خواهد رفت. پیش از این نیز ریاست اجرایی حکومت خواستار تعطیل آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top