فعالان مدنی: جعل هویت پذیرفتنی نیست

شماری از فعالان مدنی در واکنش به آغار روند توزیع شناسنامه های الکترونیک با درج واژه” افغان” می گویند که حکومت با این کار میان اقوام باهم برادر کشور تفرقه ایجاد می کند. آنان تاکید می کنند کسانی که به همسان سازی هویت باور دارند به بلوغ سیاسی نرسیده اند.

پس از آن که شماری از مقام های حکومتی در ارگ ریاست جمهوری روند انگشت نگاری را به هدف گرفتن شناسنامه های الکترونیک تکیمل کردند، یک بار دیگر مساله جنجالی قانون ثبت احوال نفوس و چگونکی روند توزیع شناسنامه ها رسانه ای شد. شماری از فعالان مدنی در نشستی به حمایت از استاد عطا محمدنور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی می گویند کسانی که به همسان سازی هویت باور دارند به بلوغ سیاسی نرسیده اند.

حسینی مدنی فعال مدنی می گوید که آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک با درج واژه” افغان” برنامه جعل کاران هویت است و حکومت با این کار میان اقوام باهم برادر کشور تفرقه ایجاد می کند. درهمین حال، شماری از نمایندگان قوم بلوچ از حکومت می خواهند که هنگام توزیع شناس نامه الکترونیک هویت یک قوم خاص را بالای همه ای اقوام ساکن در کشور تحمیل نکند.

از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون قانون ثبت احوال نفوس یکی از جنجال ترین قوانین بوده است. هنوزهم راه بیرون رفت از این مشکل سنجیده نشده است. بخشی از مردمان این سرزمین واژه “افغان” را مختص به یک قوم می دانند، اما شمار دیگری می گویند که تمامی باشندگان افغانستان افغان اند. معلوم نیست که تا چی زمانی به این مشکل نقطه پایان داده می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top