عبدالکریم خدام والی سمنگان تصمیم برکناری خود را نپذیرفت

عبدالکریم خدام والى سمنگان تصمیم رییس جمهور را در مورد برکناری اش از این ولایت نپذیرفته است. آقای خدام فیصله حکومت در موردش را غیر عادلانه خوانده و گفته است که این تصمیم را نمی پذیرد.

اداره مستقل ارگان‌ های محلی روز شنبه به امر رییس جمهور، والیان پنج ولایت را تغییر و برکنار کرده است. در جمع این پنج والی، عبدالکریم خدام نیز شامل است. عبدالکریم خدام گفته است که از مقامش کنار نخواهد رفت. آقای خدام افزوده است که حزب جمعیت هر تصمیم را که بگیرد به آن احترام می گذارد. به جاى عبدالکریم خدام، عبداللطیف ابراهیمى برادر رییس مجلس نمایندگان به عنوان والی سمنگان معرفی شده است.

درهمین حال، حزب جمعیت اسلامی به برکناری عبدالکریم خدام از سوی دولت مرکزی واکنش نشان داده و گفته است که به زودی رهبری جمعیت موقف اش را در این مورد روشن می کند. صلاح ‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی افغانستان در بیانیه ای خبری گفته است که عبدالکریم خدام، والی سمنگان و عضو شورای رهبری جمعیت سلامی افغانستان از شخصیت ‌های با تجربه و کار فهم است. آقای ربانی گفته است از آن‌ جای که آقای عبدالکریم خدام، از قوم ترکمن است برای جمعیت اسلامی خواست قوم ترکمن، بزرگان و شهروندان ولایت سمنگان مهم است. پیش از این استاد عطامحمد نور والی بلخ نیز با تصمیم حکومت مرکزی مخالفت کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top