رویارویی ارگ و سپیدار بر سر آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

ناوقت‌های جمعه شب، رسانه‌ها گزارش دادند که ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی روند توزیع شناس‌نامه‌ها را با ثبت نام‌ محمداشرف غنی، بی‌بی گل و سرور دانش آغاز کرده اند. دیروز نام‌های اعضای کابینه و شماری از سیاست‌گران درج سیستم تذکرۀ برقی شد. اما دفتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان اعلام کرده که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این “قضیه (مسئله) اجماع ملی و توافق همگانی به دست آید”. بحث بر سر هویت در افغانستان در یک و نیم دهه گذشته پس از سقوط نظام طالبان ابعاد و زوایای تازه‌تری به خود گرفته است.بیشتر در همین رابطه میپردازیم با حضوری آقایان سمیع دره یی آگاه سیاسی، بشیر هاتف روزنامه نگار و کلیم الله همسخن فعال مدنی.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top