آگاهان: تغییر موضع رییس جمهور در برابر هراس افگنان مردم را نگران کرده است

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که نبود دیدگاه واحد و منسجم در کار پیکار با هراس افگنی سبب نگرانی بیشتر شهروندان کشور شده است.

پس از حمله تروریستی در نزدیکی وزارت امور داخله پیشین، ریاست جمهوری اعلام کرد که دیگر صلح را در میدان های جنگ جستجو می کند. این اظهارات رییس جمهور با حمایت گسترده مردم روبه رد شد. اما دیری نگذشت که رییس جمهور از موضعش عقب نشست و روز گذشته دوباره بر پیشبرد گفتگو های صلح با طالبان تاکید کرد.

سوال اینجا است که چرا لحن صریح رییس جمهور در کار پیکار با هراس افگنی در کمتر از یک ماه این گونه تغییر کرده است؟

شماری از آگاهان سیاسی این تغییر موضع رییس جمهور را سوال برانگیز می دانند و می گویند که حکومت در مورد گفتگوهای صلح با طالبان دیدگاه واحد ندارد. احمد سعیدی آگاه سیاسی می گوید که نبود دیدگاه واحد و منسجم در کار پیکار با هراس افگنی سبب نگرانی بیشتر شهروندان کشور شده است. آقای سعیدی تاکید می کند که حکومت باید در کنار پیشبرد گفتگو های صلح با مخالفان، راه جنگ را نیز به گونه جدی در پیش گیرد.

نبود دیدگاه واحد در میان رهبران حکومت در کار پیکار با هراس افگنی سبب نگرانی مردم شده است. رییس جمهور چندی پیش گفته بود که دیگر صلح را در میدان نبرد جستجو می کند، اما اکنون از موضعش عقب نشسته و دیروز در ارگ ریاست جمهوری گفت که راه گفتگو را در پیش می گیرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top