پیام صلاح الدین ربانی به مناسبت ۲۵مین سالیاد شهادت استاد غلام محمد آرین پور، استاد سایف و صوفی قربان محمد قاصر

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی به مناسبت بیست و پنجمین سالیاد شهادت استاد غلام محمد آرین پور، استاد سایف و صوفی قربان محمد قاصر سه تن از سران جمیعت اسلامی افغانستان از رشادت و فداکاری آنان در دوران جهاد ستایش کرده است.

در این پیام آمده است: در حالی که پیروزی جهاد مردم افغانستان هنوز یک ساله نشده بود که جمعیت اسلامی سه تن از فرزندان نخبه اش استاد غلام محمد آرین پور، استاد سایف الرحمن سایف و صوفی قربان محمد قاصر را در یک سانحه هوایی از دست داد. در این پیام آمده است که این سه چهره در عرصه های سنگر، مبارزه و سیاست، از جمله شخصیت های کم نظیری در جمعیت اسلامی بودند که هم در دوره های اولیه مبارزاتی نهضت اسلامی و هم بعدا در دوره جهاد، در عرصه های کاری خویش از خود کارنامه های درخشانی به سطح کشور به یادگار گذاشته بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top