نگرانی وزارت دفاع ملی از ادامه حمایت پاکستان از گروه های تروریستی

وزارت دفاع ملی می گوید که پاکستان با ایجاد موانع در خط مرزی دیورند می خواهد که جامعه جهانی و به ویژه آمریکا را در امر مبارزه با تروریزم فریب بدهد. سخنگوی این وزارت تاکید می کند که پاکستان هنوزهم در داخل خاکش تروریستان را تمویل، تجهیز و حمایت می کند.

حکومت پاکستان به تازگی دست با ایجاد موانع به هدف جلوگیری از رفت و آمد تروریستان در خط مرزی دیورند زده است. وزارت دفاع ملی این کار پاکستان را فریب دادن جامعه جهانی به ویژه آمریکا در امر مبارزه با تروریزم می داند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که پاکستان همواره از تروریستان در داخل خاکش حمایت می کند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان از پاکستان می خواهد که به جای ایجاد موانع در امتداد خط مرزی دیورند، دست از حمایت تروریستان بردارد. آقای وزیری می گوید که طی ده ماه گذشته بیشتر از دو هزار فرد وابسته به گروه تروریستی داعش در پی عملیات های نظامیان کشور در ولایت های مختلف کشته شده اند. کاخ سفید بار دیگر از سیاست های حمایتی پاکستان از گروه های تروریستی انتقاد کرده و گفته است که نهادهای امنیتی و دفاعی پاکستان روابط گسترده با گروه های تروریستی دارند. در یک بیانیه ای کاخ سفید آمده است که پاکستان به خوبی از محل بود و باش رهبران گروه های تروریستی در خاکش آگاه است.

نوشته‌های مرتبط


Top