دلایل تجاوز ارتش سرخ شوروی پیشین به افغانستان چه بود؟

امروز ۲۶ دلو مصادف است با ۲۹ مین سالگرد خروج نیروهای متجاوز اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان نیروهای که با قوی ترین امکانات جنگی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی بر این کشور حمله کردند و برای بیش از ۹ سال بر بخش های اعظم این کشور حکم راندند. قشون سرخ شوروی پیشین بیش از دو ملیون کشته و زخمی و خصارات هنگفتی اقتصادی بر کشور ما تحمیل کردند. سرانجام در۲۶ دلو سال ۱۳۶۷ خورشیدی، مجاهدین راه آزادی توانستند که آخرین گروه از نیروی ۱۲۰ هزار نفری لشکر ارتش سرخ شوروی پیشین را از کشور اخراج کنند.

بیشتر در همین رابطه میپردازیم با حضوری آقایان داکتربشیر صمیم ریس شورای ولایتی بدخشان، مصطفی مرتضوی آگاه دینی و آقای عبدالناصر شفیق کنش گر سیاسی.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top