اشرف غنی: حکومت طرح سیاسی خود را در پیوند به گفتگوهای صلح در کنفرانس کابل ارایه می کند

از بیست و نهمین سالروز شکست و اخراج ارتش سرخ شوروی پیشین از افغانستان، طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. رییس جمهورغنی با تاکید بر تامین صلح در کشور می گوید که طرح سیاسی حکومت در پیوند به چگونگی پیشبرد روند گفتگوهای صلح در کنفرانس کابل ارایه خواهد شد.

از بیست و نهمین سالروز شکست و اخراج نیروهای ارتش سرخ شوروی پیشین طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری گرامیداشت شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که افتخار جهاد متعلق به تمام مردم افغانستان است و کسانی که آن را نادیده می گیرند جفا به مردم افغانستان می کنند.

درهمین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت باستایش از فداکاری مردم افغانستان در دوران جهاد می گوید که درس بزرگ جهاد این است که کسی نمی تواند بدون خواست مردم چیزی را بالای آنان تحمیل کند.

از سویی هم، رییس جمهورغنی با تاکید بر شفافیت در انتخابات می گوید که حکومت وحدت ملی خواهان دوام قدرت نیست. رییس جمهورغنی می افزاید که طرح سیاسی حکومت را در پیوند به چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح در کنفرانس کابل ارایه می کند. قرار است کنفراس کابل تا ده روز دیگر برگزار شود. مبارزه علیه تروریزم و چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح آجندای اصلی این نشست گفته شده است.

رییس جمهورغنی در حالی از طرح صلح با گروه طالبان سخن می زند که در شانزده سال گذشته این گروه همواره به صدای صلح خواهی مردم افغانستان پاسخ منفی داده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top