مستغنی : از هر اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان شود استقبال می‌کنیم

وزارت خارجه در واکنش به تلاش‌های تازه امریکا برای شامل کردن پاکستان در فهرست کشورهای  که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریزم همکاری نکرده می‌گوید که، حکومت از هر گونه اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که، حمایت از تروریزم پیامد‌های منفی را برای کشورهای منطقه در پی دارد.

وزارت امور خاجه از تلاش های اخیر امریکا مبنی بر شامل کردن پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریزم استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه کشور با رسانه ها گفته است که، حمایت از تروریزم و تقسیم تروریستان به تروریستان خوب و بد پیامد‌های خود را دارد و حکومت از هر اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود استقبال می‌کند.این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به تازگی یک مقام ارشد پاکستانی گفته‌است، امریکا طرحی را برای شامل کردن پاکستان در فهرست کشورهای که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریزم همکاری نکرده، پیشکش کرده‌است. مقام های پاکستانی و دیپلوماتان غربی گفته‌اند، درج احتمالی پاکستان در این لیست وضعیت را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت‌های سرمایه گذاری دشوار تر خواهد کرد. از سویی هم شماری از آگاهان نیز این اقدام امریکا را گام مثبت برای محو تروریزم در منطقه دانسته اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top