لغو فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی یک دادگاه استیناف فدرال امریکا

یک دادگاه استیناف فدرال امریکا فرمان دونالد ترامپ برای منع سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان را ناقض قانون اساسی امریکا دانسته است. بر اساس حکم روز پنجشنبه دادگاه استیناف آمریکا در ویرجینیا، فرمان منع سفر آقای ترامپ علیه پیروان یک دین اعمال تبعیض می کند. گفته می شود سخنان آقای ترامپ علیه مسلمانان، از جمله در زمان انتخابات ریاست جمهوری، نشان می دهد که فرمان مسافرتی او با اهداف تبعیض آمیز صادر شده است. پیش از این نیز در ماه دسامبر، یک دادگاه استیناف فدرال در کالیفرنیا، با صدور حکمی علیه فرمان آقای ترامپ، آن را ناقض قوانین مهاجرتی امریکا دانسته بود. در حال حاضر، فرمان سوم مهاجرتی آقای ترامپ با حکم دیوان عالی امریکا در دست اجراست و احکام صادر شده از سوی دادگاه های استیناف فعلا مانع از اجرای آن نمی شود. بر اساس فرمان منع سفر آقای ترامپ، ورود اکثر شهروندان ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن و چاد که مسلمانان در آنها در اکثریت هستند، به آمریکا ممنوع شده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top