فعالان مدنی: ارگ در پی تحمیل هویت یک قوم بالای سایر اقوام دیگر در کشور است

شماری از فعالان مدنی در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک ارگ ریاست جمهوری را متهم می کنند که در پی تحمیل هویت یک قوم بالای سایر اقوام دیگر در کشور است. فعالان مدنی می گویند که آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک خلاف قانون ثبت احوال نفوس و تصمیم نمایندگان مردم در مجلس است. آنان هشدار می دهند درصورت که ریاست جمهور در تصمیم اش در مورد توزیع شناسنامه های الکترونیک تجدید نظر نکند، دست به تظاهرات گسترده در کشور خواهند زد.

اداره ثبت احوال نفوس می ‌‌گوید که، پروسه”بایومتریک” شماری از مقام های عالی ‌رتبه حکومت به شمول رییس جمهورغنی برای توزیع شناسنامه الکترونیک، آغاز شده است. روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس می گوید که، برای اخذ شناسنامه الکترونیک، دیروز مرحله “بایومتریک” رییس جمهور، خانم رییس جمهور و معاون دوم ریاست جمهوری تمام شد و فورمه‌های اخذ شناسنامه های الکترونیک که برای آن‌ ها داده شده بود، خانه‌ پوری و درج سیستم شده است. به گفته آقای احمدزی، پروسه” بایومتریک” ارگ ریاست جمهوری، اعضای کابینه، شورای ملی و سایر مقام های ارشد این ‌کشور ادامه دارد. وی می گوید که، رییس اجرایی حکومت و معاونان وی تا هنوز برای “بایومتریک”نرفته ‌اند. شماری از فعالان مدنی در واکنش به آغاز روند تورزیع شناسنامه های الکترونیک ارگ را متهم می کنند که در پی تحمل هویت یک قوم بالای سایر اقوام دیگر درکشور است.

فعالان مدنی آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک را خلاف قانون ثبت احوال نفوس و تصمیم شورای ملی می دانند و می گویند که ریاست جمهور باید در تصمیم اش مبنی بر توزیع شناسنامه های الکترونیک در کشور تجدید نظر نکند.

فعالان مدنی همچنان هشدار می دهند که، اگر ریاست جمهوری از توزیع شناسنامه های الکترونیک با درج واژه “افغان” جلوگیری نکند دست به راه پیمایی های گسترده در کشور خواهند زد.

بر اساس معلومات اداره ثبت احوال نفوس، توزیع شناسنامه های‌ الکترونیک تا چند روز آینده درکشور آغاز خواهد شد. دیده شود که حکومت با توجه به واکنش های شهروندان روند توزیع شناسنامه های الکترونیک را آغاز خواهد کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top