سفر رییس جمهور ایران به هند

رییس جمهور ایران در یک دیدار سه روزه روز پنجشنبه وارد هند شده است. گفته می شود آقای حسن روحانی، هند را در سرمایه گذاری در بندر چابهار و دیگر پروژه های عام المنفعه تشویق کند. رییس جمهور ایران که نماز جمعه را در حیدرآباد هند ادا کرد قرار است با رام نات کوویند رییس جمهور و نریندرا مودی نخست وزیر هند ملاقات کند. انتظار می رود، هر دو جانب در سکتور اقتصاد و تجارت قرارداد‌های را امضا کنند که یکی آن اجازه فعالیت مرحله نخست پروژه چابهار گفته شده است. این درحالیست که هند می گوید، برای اعمار چابهار و پروژه های سرک و خطوط آهن سازی جهت اتصال آن به آسیای میانه شاید پنجصد میلیون دالر به مصرف برسد. آگاهان می گویند با تأسیس بندر چابهار، سرمایه گذاری چین که به بندر گوادار پاکستان به مصرف می رساند آسیب پذیر خواهد شد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top