دگروال بسم الله، خلبان قوت های هوایی درکابل درگذشت

دگروال بسم الله خالقی خلبان قوت های هوایی کشور که چندی پیش در پی حمله افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت غزنی زخم برداشته بود، در بیمارستان چهار صد بستر در گذشت. شماری از همکاران دگروال بسم الله می گویند که، وی در جریان اکمال نیروهای ارتش ملی در ولایت غزنی، از ناحیه دهن زخم برداشته بود. همکاران دگروال بسم الله او را خلبان شجاع و مرد سنگر توصیف می کنند و درگذشت وی را ضایعه جبران ناپذیر می دانند.

دگروال بسم الله خالقی خلبان قوت های هوایی کشور که در چهارچوب قوت های هوایی برای سالیان دراز وظیفه اجرا کرده است. وی که اکمالات قوت های ارتش ملی را در ولایت های مختلف کشور به عهده داشته در شفاخانه چهارصد بستر در کابل در گذشت. همکاران و پسر ارشد دگروال بسم الله می گویند که وی چندی پیش در جریان اکمال نظامیان کشور در ولایت غزنی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان از ناحیه دهن زخم برداشته بود و مدت در بیمارستان چهارصد بستر تحت تداوی قرار داشت.

درهمین حال، شمار یگری از همکاران و برادر دگروال بسم الله که می خواهند پیکر وی را به ولایت بدخشان منتقل کنند، از شجاعت و وی و درگذشت وی را ضایعه جبران ناپذیر می دانند.

دگروال بسم الله خان خلبان نیروهای هوایی کشور  درحالی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان زخمی شد و سرانجام در گذشته که وزارت دفاع ملی همواره از شکست افراد وابسته به گروه طالبان در میدان های نبرد در برابر نظامیان سخن گفته اند.

برچسب ها

Top