نشست عالمان دین پنج کشور اسلامی به هدف مبارزه با افراطیت در کابل برگزار شد

نشستی تحت عنوانهم اندیشی برای مبارزه با پدیده افراط و تفریطبا حضور عالمان دین از پنج کشور منطقه در کابل برگزار شد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که در این نشست صحبت می کرد، گفت که اساس مشکلات کنونی بی عدالتی است و باید برای تأمین عدالت تلاش شود.

حداقل در نیم قرن گذشته همواره شماری از کشورهای اسلامی دچار پدیده افراطیت بوده است. افغانستان نیز طی سال های پسین با این پدیده مواجه بوده است.

به هدف مبارزه با افراطیت و پدید آوری هم اندیشی میان مسلمانان، نشست در کابل برگزار شد. در این نشست عالمان دین از پنج کشور اسلامی اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان این نشست نقش عالمان دین را در کاهش افراط و تفریط ارزنده می دانند و می گویند عواملی چون افزایش نا برابری ها و حاکمان مستبد سبب افراط و تفریط در جهان اسلام شده است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در این نشست بر مبارزه با بی عدالیتی و نهادینه شدن فرهنگ اعتدال تأکید کرد. به باور آقای عبدالله، بی عدالتی در برخی از موارد سبب به میان آمدن و رشد پدیده افراطکرایی می شود.

با این حال، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که مبارزه سخت افزاری در برابر افراطیت طی هفده سال گذشته در افغانستان نتیجه نداده است. آقای محقق بر مبارزه عالمان دین علیه پدیه افراط گرایی تأکید می کند و می گوید که افراط گرایان از پیشبانی مالی قوی برخوردار استند.

هدف از برگزاری این نشست و زیر یک چتر آمدن عالمان کشور های منطقه و افغانستان، ترسیم یک راه حل برای پایان دادن به پدیده خشونت بار افراطیت در منطقه و کشور گفته شده است.

این نشست به میزبانی انستیتوت صلح رسانه و حکومتداری خوب برگزار شده است. در این نشست تندیس شخصیت معتدل سال هزار و سیصد و نود شش به نعمت الله شهرانی وزیر پیشین حج و اوقاف اهدا شد.

نوشته‌های مرتبط


Top