نگرانی سازمان ملل متحد از احتمال اخراج مهاجران افغان از پاکستان

سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که تنش روز افزون در روابط بین اسلام آباد و واشنگتن، شاید موجب شود که پاکستان تعداد زیادی مهاجران افغانستان را دوباره به کشور شان برگرداند.

توبی لنزر معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به خبرگزاری “دی پی ای” آلمان گفته است که جنگ و کمبود منابع از نگرانی های کلیدی این سازمان در صورت برگرداندن مهاجران افغانستان از پاکستان است.

این در حالیست که پاکستان میعاد قانونی مهاجران افغانستان را تا دو ماه دیگر تمدید کرده ‌است، اما سازمان ملل متحد و برخی از اداره های دیگر نگرانی دارند که تیر‌گی روابط بین پاکستان، آمریکا و افغانستان سبب خواهد شد که اسلام آباد امسال تعدادی زیادی از مهاجران افغانستان را اخراج کند.

نوشته‌های مرتبط


Top